Teleportering

 


Kommandoer:

/spawn – Tar deg alltid tilbake til sentrum av kartet.

/tpa (navn) – Sender et spørsmål om å bli teleportert til en annen spiller.

/tpa – Godkjenner at en spiller vil teleportere til deg.

/home (navn/nummer) – Teleporterer deg til et av dine hjem.

/sethome (navn) – Lager et «hjem» på kartet. Du kan ha opp til 3 hjem.

/delhome (navn) – Fjerner hjemmet du beskriver.

/home – Lister alle dine hjem.

 

Andre metoder:

Warp

På skip plassert rundt i verden vil du finne det vi kaller for «warp-skilt».

Alt du trenger å gjøre er å høyreklikke på et av disse skiltene og du blir automatisk teleportert til destinasjonen som er beskrevet på skiltet.

Du må høyreklikke uten noe i hendene for at dette skal fungere optimalt.


Vi gjør oppmerksom på at det kan komme nye funksjoner eller endringer rundt teleportering.