Server regler

 


§1 Forbud mot grief

Stab eller vakter kan til en hver tid, uten varsel, fjerne byggverk som går i mot våre regler. Tapte gjenstander blir ikke erstattet.

 

§1.1 Griefing

§1.1.1 Det er ikke tillatt å ødelegge andres blokker, plassere blokker på andres bygg, eller plassere blokker tilfeldig rundt på kartet. Landskapet skal se naturlig og ryddig ut til all tid.

§1.1.2 Arbeidsbenker skal tas med og fjernes fra landskapet om de ikke er i bruk, eller plasseres på egen eiendom.

§1.1.3 Alle typer bygg skal ha kontakt med bakken. For utenom fly, ballonger, luftskip, etc.

§1.1.4 Det er ikke tillatt å bygge på havet. For utenom båter, skip, etc.

§1.1.5 Unngå å grave deg rett ned i bakken, eller bygge deg rett opp fra under bakken.

§1.1.6 Vi godtar IKKE floating trees. (Dette er trær som ikke er hugget helt ned.)

§1.1.7 Det er ikke tillatt å bygge usaklige byggverk. Bygg skal ha en mening og gjerne bestå av mer enn en type blokk.

§1.1.8 Unødvendig store og kompliserte redstone-maskiner skal ikke stå å gå kontinuerlig.

 

§1.2 Stjeling

1.2.1 Det er ikke tillatt å stjele fra andre. Dette fører til kick eller eventuell utestenging.

 

§1.3 Eget ansvar

§1.3.1 XioCo tar ikke ansvar for tapte gjenstander.

§1.3.2 Det er ikke tillatt å skade/drepe (f.eks. ved fall, drukning eller brenning) brukere som står i AFK. (Away from keyboard)

§1.3.3 Det er ikke tillatt å skade/drepe/stjele andres dyr. Vi anbefaler at du stenger dine dyr inne med egne blokker.

 

§1.4 Eiendom

§1.4.1 Du skal forlate andres eiendom om eier gir deg beskjed om å forlate området.

§1.4.2 Hvis du finner en ledig tomt i en by kan du snakke med by-eier/by-vakt for å få utdelt tomten. By-regler skal da følges.

§1.4.3 Det er ikke tillatt å ta betalt for tomt/hus, hverken i by eller villmark.

§1.4.4 Bygger du i villmarken skal du bygge minst 20 blokker fra andres bygg.

 

 

§2 Hacking og bugs

Hacking fører som regel til permanent utestenging, hvis det ikke er lagt ned særskilt grunnlag for dette.

 

§2.1 Bugs

§2.1.1 På grunn av stadig oppdatering på serveren kan det oppleves en del bugs. Disse kan rapporteres til en stab/vakt.

 

§2.2 Hacking og mods

§2.2.1 Det er ikke tillatt å bruke mods/klienter som fører til fordeler hos en spiller. (Nodus, Speedhack, flymod, X-ray, Smart moving etc.) Blir du tatt i å bruke x-ray blir du utestengt fra serveren for alltid.

§2.2.2 Teksturer som gjør blokker usynlige er ikke tillatt. (Såkalte X-ray teksturer.)

 

§2.3 Unntak

§2.3.1 Mods som gir minimap, chatfunksjoner, inventorysystemer eller forbedret grafikk er tillatt.

 

 

§3 Oppførsel

 Alt som skjer i chatten blir overvåket. Både offentlig chat og privat chat.

 

§3.1 Norsk lov

§3.1.1 Rasisme, trakassering, mobbing og trusler er ulovlig etter norsk lov. Politianmeldelse er mulig.

 

§3.2 Diskusjoner

§3.2.1 Det forventes til enhver tid at brukere er med på å bidra til best mulig miljø på XioCo. Brudd på denne regelen kan førte til utestengelse over kortere eller lengre tid.

§3.2.2 Vi godtar ikke diskusjoner som fører til krangel.

§3.2.3 Diskusjoner skal helst holdes på privatmelding mellom brukere.

§3.2.4 Ha tvilen til gode. Les innlegget minst to ganger, og vær generøs i tolkningen av avsenderens mening. Ikke svar i sinne.

§3.2.5 Det er ikke tillatt å dele eller spør etter fullt navn, tlf nummer, mail, Skype ID, Yahoo ID og lignende. Bruk nettvett.

 

§3.3 Språk

§3.3.1 Det skal snakkes norsk til enhver tid.

§3.3.2 Det er ikke tillatt å banne i chat. XioCo har flere unge brukere som spiller daglig og språkbruket skal derfor tenkes over.

 

§3.4 Caps og spam

§3.4.1 Det er ikke tillatt å skrive med kun store bokstaver i offentlig chat. Dette fører til kick.

§3.4.2 Det er ikke tillatt å spamme i chat med repetitive ord eller setninger.

§3.4.3 Har du et spørsmål til en stab/vakt/hjelper bruker du /helpop. Dette skal KUN brukes til server relaterte saker.

Eksempel: /helpop Kan noen komme å fylle vann for meg?

§3.4.4 Det er ikke tillatt å spørre etter TP (Teleport) eller Gm (Gamemode)

§3.4.5 Unngå å mase på spillere eller stab/vakt/hjelper.

§3.4.6 Unngå å spørre om å bli stab/vakt/hjelper. Dette behandles gjennom søknader på XioCo.no.

 

§3.5 Krenkelse

§3.5.1 Det er ikke tillatt med krenkende symboler, politiske symboler, narkotiske symboler, nakenhet, etc.

 

§3.6 Reklame

§3.6.1 Det er ikke tillatt å reklamere i chatten.

§3.6.2 Det er ikke tillatt å poste linker eller ip’er.

§3.6.3 Det er ikke tillatt å reklamere på skilter.

 


Brudd på regler kan føre til kick eller permanent utestenging. Serveren blir til enhver tid logget og all bruk registert.