Regler

 


For at XioCo skal være et mest mulig trivelig miljø for alle spillere, i alle aldre, har vi satt opp regler rundt hvordan du kan bruke våre tjenester.

Alt som skjer på våre servere blir loggført til enhver tid, og alle brudd på regler blir straffet med utestenging fra våre tjenester. Dette kan være både permanent eller midlertidig utestenging.

Så vi krever at du gjør deg kjent med reglene våre. Både for vår server og for vår mumble.