Mumble regler

§1 Oppførsel og bruk

 Stab eller vakter kan til en hver tid utestenge folk fra Mumble som ikke følger våre regler. Husk at vår Mumble er et møtested for de som bruker våre spill-servere (§1.1.2).

 

§1.1 Bruk

§1.1.1 Det kreves at det helst brukes push-to-talk. Voice activation er tillatt, så lenge dette ikke virker forstyrrende for andre i samme rom. Continous er ikke tillatt.

§1.1.2 Mumble-serveren skal hovedsaklig brukes i samspill med XioCos spillservere.

§1.1.3 Kanalene på mumble skal brukes til det de er beregnet for. Spiller du et annet spill skal du prate i rom under ‘Andre spill’.

§1.1.4 Mumble skal ikke brukes til livestreaming som ikke er i samspill med XioCo.

§1.1.5 Det er ikke tillatt å bruke andres mumble- eller minecraftnavn, eller å utgi seg for å være noen andre.

§1.1.6 Det er ikke tillatt å dele eller spør etter fullt navn, tlf nummer, mail, Skype ID, Yahoo ID og lignende. Bruk nettvett.

§1.1.7 Det er ikke tillatt å være beruset på vår mumble.

 

§1.2 Norsk lov

§1.2.1 Rasisme, trakassering, mobbing, og trusler er ulovlig etter norsk lov. Politianmeldelse er mulig.

 

§1.3 Diskusjoner

§1.3.1 Det forventes til enhver tid at brukere er med på å bidra til best mulig miljø på XioCos Mumble-server. Brudd på denne regelen kan føre til utestengelse over kortere eller lengre tid.

§1.3.2 Vi godtar ikke diskusjoner som fører til krangel. For eksempel politikk.

§1.3.3 Diskusjoner skal helst holdes på private samtaler mellom brukere (eget rom).

§1.3.4 Ha tvilen til gode. Vær generøs i tolkningen av andres mening. Ikke svar i sinne.

 

§1.4 Språk

§1.4.1 Det skal helst snakkes norsk til enhver tid. Andre språk er tillatt, men dette bør foregå i andre rom om det er forstyrrende for andre.

§1.4.2 Unngå å banne i offentlige rom. Det er flere unge brukere på vår mumble.

 

§1.5 Spam

§1.5.1 Det tillates ikke å skrive med kun store bokstaver i mumble-chat.

§1.5.2 Det tillates ikke å skrives repeterende ord eller setninger.

§1.5.3 Det er ikke tillatt å mase på stab eller andre brukere.

§1.5.4 Det er ikke tillatt å spørre om å få promotering på vår mumble, dette gjøes via vårt søknadssystem på http://www.xioco.no.

§1.5.5 Prøv ditt beste på å ikke avbryte andre som prater. Alle skal få slippe til.

§1.5.6 Det tillates ikke å unødvendig holde inne push-to-talk for å synge/plystre eller plage andre. Plystring er ikke tillatt!

§1.5.7 Det er ikke tillatt å bruke programvare som vrenger din egen stemme.

 

§1.6 Lenker

§1.6.1 Det tillates ikke å dele lenker til krenkende sider.

§1.6.2 Det tillates ikke å dele lenker til sider som kan være til skade for datautstyr.

§1.6.3 Det tillates ikke å dele lenker til sider som inneholder pornografisk innhold.

 

§1.7 Reklame

§1.7.1 Det er ikke tillatt å aktivt reklamere for andre servere.

§1.7.2 Det er ikke tillatt å aktivt reklamere for YouTube-kanaler.

Brudd på regler kan føre til kick eller permanent ban. Mumble blir til enhver tid logget og all bruk registert.