Gruppesystem

 


For å kunne dele kister med andre spillere eller å dele blokkbeskyttelse må du forme grupper med andre spillere.

Dette systemet er ikke satt opp 100% enda, men grunnet stor etterspørsel har vi laget til en midlertidig løsning til de som har lyst å dele kister eller bygge i lag.

Husk på at når du er i gruppe med andre har de tilgang til ALLE dine kister og ALLE dine blokker, og du kan kun være i en gruppe om gangen.

 

Kommandoer:

/gruppe – Viser en liste over alle kommandoer i gruppesystemet.

/gruppe lag GRUPPENAVN – Lager en ny gruppe med valgt navn.

/gruppe inviter SPILLERNAVN – Inviterer en spiller til din gruppe.

/gruppe godta – Aksepterer en mottatt gruppeinvitasjon.

/gruppe forlat – Flytter deg ut av en gruppe (alle blokker/kister blir da kun dine igjen).

/gruppe kick SPILLERNAVN – Fjerner en spiller fra din gruppe (kun for den som laget gruppen i utgangspunktet).