Blokkbeskyttelse

 


Vi sikrer dine verdier

For at du skal slippe at spillere tømmer kistene dine eller knuser huset ditt mens du tar en pause fra serveren har vi introdusert blokkbeskyttelse på serveren.

Dette betyr at alle blokker du plasserer på kartet blir automatisk lagret på din bruker. På denne måten kan ingen andre spillere knuse dine blokker.

Alle kister du plasserer blir automatisk lagret på samme måte - kun du, stab og vakt har tilgang til kistene dine.

Mat du dyrker i åkeren din og alle malerier du henger opp blir også beskyttet.

Stab og vakt har som følge av dette muligheten til å sjekke eierskap på alle blokker som plasseres på serveren. På denne måten kan vi loggføre hvem som girefer på serveren eller plasserte den plagsomme blokken midt i stuen din.

Om du ønsker kan du tilkalle stab eller vakt for å få flytte eierskapet over på andre spillere – i situasjoner hvor du f.eks vil gi fra  deg huset ditt til en annen bruker.

For å være helt sikker at ingen får tilgang til dine verdier kan det være lurt å bygge alt mellom fire vegger, tak og gulv. På denne måte kan kun du komme deg inn i hvelvet ditt.


Uten beskyttelse

Følgende blokker blir ikke beskyttet:

Grass
Stone
Sand

Disse blokkene blir sett på som «naturlige» blokker, og blir derfor ikke beskyttet.