Banksystemet


Banksystem:

Vi ønsker å gi brukerne våre mulighet til å selge gjenstander og blokker på serveren gjennom kistebutikker.

For at dette skal kunne fungere har du en egen konto hvor du fritt kan sette inn og ta ut gull – bare husk å smelt det om først.

 

Kommandoer:

/bank – Gir deg en liste over bankfunksjoner.

/konto – Viser hvor mye gull du har på konto.

/inn (antall) – Setter antall gull spesifisert inn på din konto.

/ut (antall) – Tar ut antall gull spesifisert fra din konto.

/betal (spiller) (antall) – Betaler antall gull spesifisert til en annen spiller. (Vi har oppdaget en feil i denne kommandoen og den er midlertidig blokkert)


Vær oppmerksom på at XioCo ikke tar ansvar for tapt gull eller gjenstander.